¿How does QIAPI 1 works? Miten QIAPI 1 toimii?

Melanin so far, was considered a molecule whithout relevant biological role. Its unuspected capacity to transform light energy into chemical energy through water dissociation as chlorophyll in plants, is a disruptive knowledgement. Melaniini seni peeti molekuli piduriseadmeid asjakohaste bioloogiline tähtsus. Oma unuspected võimega muuta valguse energia läbi vee dissotsiatsiooni nagu klorofüll taimedes, Keemiline energia on häirivalt knowledgement.